AZ | RU | EN

Sahibkarlıq, Özəl Elm və Yüngül Sənaye İşçiləri Həmkarlar İttifaqının VII Konfransı keçirilib

21 Jul 2017

2017-ci il iyulun 21-də Azərbaycan Sahibkarlıq, Özəl Elm və Yüngül Sənaye İşçiləri Həmkarlar İttifaqının  VII konfransıı keçirilib. Konfransı  sahə Hİ Respublika Komitəsinin sədri Məhəmmədəli Salmanovun açaraq konfransın gündəliyi barədə məlumat verib.

Konfransda hesabat məruzəsi dinlənilib. Məruzə ilə çıxış edən Respublika Komitəsinin sədr müavini Zenfira Bünyatova ilk növbədə nümayəndələrin diqqətini kollektiv müqavilələrin hazırlanması, icrası və əhəmiyyəti məsələlərinə çəkib. Bildirib ki, bizim xidmətimizdə olan müəssisələrin heç birinin mərkəzi qurumu yoxdur. Hamısı özəldir. Üstəlik, əksəriyyətinin kollektivi azsaylıdır. Bu da sahibkarlara imkan verir ki, işçilərlə öz mənafelərinə uyğun tərzdə davransınlar.Yənidiktə edəntərəfonlarolsunlar. Bu çətinliklərə baxmayaraq, təşkilatımız özmissiyasını nizamnaməmiz çərçivəsində həyatakeçirməyibacarıb. 2016-cı ildə 23860 işçinin çalışdığı 1325 müəssisədə həmkarlarittifaqı komitələriişəgötürənlərlə kollektivmüqavilə bağlayıb. Kollektivmüqavilələrdə öhdəliklərişçilərin əmək, sosial, istirahəthüquqlarınınqorunmasınatamzəmanətverir.
Məruzəçidahasonradeyibki, həmkarlarittifaqının əsasvəzifələrindənbirimüəssisə və təşkilatlarda əmək şəraitininyaxşılaşdırılması, təhlükəsiz əməyintəşkili, istehsalatdabədbəxthadisələrinqarşısınınalınmasıdır. AHİK-in "Sağlamvə təhlükəsiz əmək şəratininyaradılması üzrə ilin ənyaxşı müəssisəsi (təşkilatı)" devizialtındakeçirdiyirespublikamüsabiqəsində üzvtəşkilatlarımızdafəaliştirakedir. RespublikaKomitəsində RəyasətHeyətininqərarı ilə yaradılmış komissiyatərəfindənbaxış-müsabiqəyə hərilyekunvurulur. 2012-2017-ciillər ərzində "Azəryod" MMC, AKADEMMC, AQATAQROMMC, SumqayıtLiftServizBirliyi, "Bakı Tikiş Evi" ASCqaliblərsırasına çıxıb. AHİK-inDiplomuvə RespublikaKomitəsininqiymətlihədiyyələriilə təltifedilib.
2012-2017-ciillər ərzində Ümumdünya ƏməyinMühafizəsiGünü (28 Aprel) ərəfəsində nəzarət-profilaktikiişingücləndirilməsiməqsədilə həmkarlarittifaqı fəalları ilə seminarlartəşkiledilib. Seminarlardamüəssisə və təşkilatlardahəmkarlarittifaqı komitələrininsədrləri, komitə üzvlərivə sahibkarlardaiştirakediblər. Z.Bünyatovaqeydedibki, yerlərdə bağlanankollektivmüqavilələrdə əməyinmühafizəsivə ətrafmühitinqorunmasınaaidməsələlərindahageniş əhatə olunmasına çalışmışıq. Müəssisələrdə ictimainəzarətinhəyatakeçirilməsində həmkarlarittifaqının əməkmüfəttişliyi əməliköməklikgöstərir. RespublikaKomitəsinintexniki əməkmüfəttişliyininsonillərdə üzvmüəssisələrdə apardığı yoxlamalar, maarifləndirmə işləriyaranmış nöqsanlarınvaxtındaaradanqaldırılmasına, işçilərinsağlamvə təhlükəsizişlə təminolunmasınamüsbəttəsirgöstərir.
118 özəl şirkətdə sahibkartərəfindənişdən çıxarılanlarhəmkarlarittifaqı komitəsininmüdaxiləsindənsonraişə bərpaedilib. Beş ilmüddətində RespublikaKomitəsində 2280 ərizəyə, müraciətə və şikayətə baxılmışdır. Ərizə və şikayətlərvaxtındahəllinitapıbdır.
Xidmətimizdə olan həmkarlar ittifaqı təşkilatlarında keçirilən hesabat-seçki yığıncaqlarında həmkarlar ittifaqı üzvləri tərəfindən S.Mehbalıyevin AHİK-in V qurultayında yenidən sədr seçilməsi barədə təkliflər verlibş və qərar qəbul edilibdır.
 Bunu nəzərə alaraq VII konfransda AHİK-in 2016-ci ildə keçiriləcək V qurultayında AHİK sədri, millət vəkili Səttar Möhbalıyevin yenidən sədr seçilməsi qurultayda iştirak edəcək nümayəndələrimizə tövsiyə edilməsi təklif olunub. Hesabat-seçki yığıncaqlarında həmçinin sahə Hİ Respublika Komitəsinin sədri Məhəmmədəli Salmanovun yenidən Sahibkarlıq, Özəl Elm və Yüngül Sənaye İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri seçilməsi haqda qərar qəbul edilib.
Məruzə ətrafında çıxışlar olub. İttifaqın son beş ildəki fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilib. Tədbirdə AHİK sədri, millət vəkili Səttar Möhbalıyev də çıxış edib.
O, ittifaqın son illərdə bir sıra uğurlara imza atdığını söyləyib. Lakin hələ qarşıda həlli vacib problemlərin də durduğunu vurğulayıb.. S.Möhbalıyev tövsiyələrini də verib.. Deyib ki, üzvlük haqlarının yığılması, aidiyyəti üzrə xərclənməsi daimi və ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bildiyiniz kimi, Əmək Məcəlləsinin 80-ci maddəsinə əlavəyə görə, işəgötürən həmkarlar ittifaqı üzvünü işdən çıxararkən təşkilatımızın razılığını almalıdır. Siz qanunun yaratdığı bu imkandan yararlanmalı, yəni üzvlərin müdiriyyətin istəyinə uyğun işdən azad edilməsinə imkan verməməlisiniz.
Artıq yerlərdə hesabat-seçkilər, konfranslar başa çatıb. Xeyli sayda gənc lider seçilib. Bu liderlərin ixtisasartırma kurslarında təhsili təmin olunmalıdır. Seminara iştirakçı göndərərkən onlara üstünlük verilməlidir.
S.Mehbalıyev ərizə və şikayətlərə baxılması məsələsinə də münasibətini açıqlayıb: “Hər bir müraciət diqqətlə oxunmalı, təhlil olunmalıdır. Müraciət edən şəxslə söhbət aparılmalıdır. Əgər həlli sizin səlahiyyətləriniz xaricindədirsə, ona bu, izah olunmalı və istiqamət verilməlidir”.
S.Möhbalıyev konfransın yeni tərkibinə uğurlar arzulayıb.
 Konfransda təşkilati məsələyə baxılıb. Məhəmmədəli Salmanov sədr, Zenfira Bünyatova və Mehman Fərzəliyev sədr müavinləri seçiliblər.. Bir neçə fərqlənən sahə Hİ işçisinə AHİK-in və Respublika Komitəsinin Fəxri fərmanları təqdim olunub.

FAYDALI KEÇİDLƏR