AZ | RU | EN

İşəgötürənlər tərəfindən işçi qüvvəsinə sərf olunan xərclər ilə əlaqədar həmkarlar ittifaqlarının vəzifələri haqqında

06 Nov 2012

2. Üzv və onların xidmətində olan bütün həmkarlar ittifaqı təşkilatlarına tövsiyə olunsun:

- işçi qüvvəsinə sərf olunan xərclərin düzgün hesablanması və onların istifadəsinə ictimai nəzarətdə iştirak etmək;

- müəssisənin iqtisadi imkanları daxilində mənzil, peşə hazırlığı, mədəni-məişət ilə bağlı xərclərə diqqəti artırmaq.

- AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin «İşçi qüvvəsinin saxlanmasına çəkilən xərclər haqqında»   03 avqust 2012-ci il tarixli 16 b.36ə say1ı qərarının yerinə yetirməsinə və işçi qüvvəsinə çəkilən xərclərin tərkibində sosial paketə daxil olan müddəaların nəzərə alınmasına səyləri artırmaq.

3. Qərar və ona əlavə «Ülfət» qəzetində nəşr edilsin.

FAYDALI KEÇİDLƏR