AZ | RU | EN

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında (2011-ci ilin yekunlarına görə)

06 Apr 2012

 

2. AHİK-in üzv təşkilatlarına tövsiyə olunsun:

2.1. Hazırlanmış məlumatdan öz işlərində istifadə etmək;

2.2. İşçilərin hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə dair AHİK-in İcraiyyə Komitəsi tərəfindən qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməsinə nəzarəti, hazırkı sosial-iqtisadi şəraitdə layiqli əmək uğrunda aparılan işi davam etdirmək;

2.3. Əmək bazarının inkişafına diqqəti artırmaq, onun genişlənməsi üçün işəgötürənlərlə birgə iş aparmaq;

2.4. Sahələrdə (müəssisələrdə) əmək haqlarının artırılması işini davam etdirmək, onun vaxtında ödənilməsini nəzarətdə saxlamaq;

2.5. Sosial partnyorluq prinsiplərinə əməl edilməsinə nail olmaq və onun mexanizmlərindən istifadə edərək sahələrdə (müəssisələrdə) işçilərin sosial müdafiəsini gücləndirmək.

3. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təhlilinin davam etdirilməsi, makroiqtisadi, məşğulluq və əmək haqqı üzrə göstəricilər barədə AHİK-in rəhbərliyinin məlumatlandırılması və müvafiq təkliflərin təqdim edilməsi AHİK-in Zəhmətkeşlərin əməyinin və sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi üzrə şöbəsinə tapşırılsın.

FAYDALI KEÇİDLƏR