AZ | RU | EN

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2014-2015-ci illər üçün Baş Kollektiv Sazişin icrasına dair

06 Sep 2014

TƏDBİRLƏR PLANI 


1.Əhalinin məşğulluğuna dair Milli Strategiyanın (2006-2015-ci illər), eləcədə müvafiq Dövlət Proqramının həyata keçirilməsində, qanunvericilik bazasının təkminləşdirilməsində iştirak etmək

 

2.Baş Kollektiv Sazişin "Əməyin ödənilməsi, əhalinin gəlirləri və həyat səviyyəsi", "Əmək bazarının inkişafı və əhalinin məşğulluğunun təminatları" bölməsində nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.

3.Baş Kollektiv Sazişin 2.8, 3.24-3.27, 4.12, 4.13 və 4.14 bəndlərinin icrası üçün təkliflər hazırlamaq.

4.Baş Sazişin 3.19, 4.15-4.17 bəndlərinin yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər görmək.

5.Baş Kollektiv Sazişin 6.11 bəndinin icrası ilə bağlı zəruri hallarda Tərəflərin omissiyalarının ümumi iclasında baxılması üçün təkliflər hazırlamaq.

 

AHİK-in Zəhmətkeşlərin əməyin və sosial-

iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi üzrə şöbəsi

 

6.Baş Sazişin 3.5, 3.13, 4.4, 5,15, 5.17-5.20 bəndlərinin icra olunmasında üzv təşkilatların iştirakı.

7.Baş Kollektiv Sazişin altıncı bölməsində təsbit olunmuş müvafiq öhdəliklərin sırasına nəzarət etmək.


AHİK-in Təşkilat işləri və məlumat şöbəsi, Zəhmətkeşlərin əməyinin və sosial-iqtisadi

mənafelərinin müdafiəsi üzrə şöbəsi və üzv təşkilatları  

FAYDALI KEÇİDLƏR